ร่วมงานกับเรา

หจก. เมมโมไรซ์ 2008 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2008 ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารยุโรปบนถนนนิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่ ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้

1.ผู้ช่วยกุ๊ก / Kitchen porter
ลักษณะของงาน: จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารและการจัดเก็บถนอมอาหาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

 

2. Waiter/Waitress
ลักษณะของงาน: บริการและรับออเดอร์ลูกค้า, ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของร้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- บุคคลิกดี ขยัน รักงานบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
- ถ้ามีประสบการณ์จากธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. Trainee Manager/ผู้จัดการร้านฝึกหัด
ลักษณะของงาน:
• ควบคุมและดูแลการเงินของแคชเชียร์
• รายงานสต๊อกสินค้าและข้อมูลการขายในแต่ละวัน
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีทักษะทางด้านภาษาดี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

 

4. พนักงานบัญชี/การเงิน
ลักษณะของงาน: ตรวจสอบดูแลบัญชี/การเงิน รวมถึงประกันสังคมของพนักงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินมาก่อน
- สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word ได้
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

 

วิธีการสมัคร: ทุกตำแหน่งสามารถส่ง Resume และข้อมูลส่วนตัวได้ที่อีเมล์ hr@memorizegroup.com โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และ เงินเดือนที่ต้องการแนบมาด้วย